ผู้สูงอายุเท่านั้นที่เป็นโรคเบาหวาน ความเชื่อผิดๆที่ไม่จริง