เหยียบเบรกแล้วมีเสียงดัง บอกอะไรคุณได้บ้าง อย่าละเลย